ALLIANCE PACKAGING and ALLIANCE GROUP

บริการด้านการออกแบบและผลิต บรรจุภัณฑ์
ตามความต้องการของลูกค้า

ALLIANCE PACKAGING and ALLIANCE GROUP

บริการด้านการออกแบบและผลิต บรรจุภัณฑ์
ตามความต้องการของลูกค้า

ALLIANCE PACKAGING and ALLIANCE GROUP

บริการด้านการออกแบบผลิต บรรจุภัณฑ์
ตามความต้องการของลูกค้า

previous arrow
next arrow
Slider

ขอต้อนรับสู่

บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด และ บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัทแอ็ลไลแอ็นซ์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553และ บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษ กล่องคอร์รูเกต ถาดพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม พาโลเนีย และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ
เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมออโตเมชั่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น